Utwórz fakturę

BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
PIN 31375499
TIN 2020337220
Numer VAT SK2020337220
Data utworzenia 25 lipiec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 €
Zysk -32 456 €
Kapitał 2 584 070 €
Kapitał własny -226 880 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244257142, 0249102811, 0249102816, 0249102817
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,983,034
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,780,973
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,780,973
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,780,973
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 202,061
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 201,241
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 174,858
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,858
8. Podatek odroczony należności (481A) 26,383
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 148
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 672
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 616
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,983,034
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,024
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 45,484
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 45,484
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,087
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,087
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,093,338
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,093,338
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,052,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 135,011
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,187,440
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,456
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,920,010
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 647,519
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,226
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 646,293
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,097,633
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 413,554
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 413,554
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 968
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,683,055
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 174,858
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 174,858
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,079
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,660
D. Usług (účtová grupa 51) 615
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,735
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,392
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 343
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 69
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,275
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,442
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,027
2. Pozostałe koszty (562A) 16,027
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 415
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,442
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -20,497
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,959
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,999
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,456
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375499 TIN: 2020337220 Numer VAT: SK2020337220
 • Zarejestrowana siedziba: BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, Stará Vajnorská cesta 4, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anna Šándorová predseda Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 25.08.2008
  JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc podpredseda Brusnicová 29 Bratislava 831 01 25.08.2008
  Ing. Jozef Bujna člen Svetlá 1 Bratislava 811 02 25.08.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc - podpredseda Brusnicová 29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.08.2008
   05.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc - podpredseda Hlaváčiková 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.08.2008
   31.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Anna Šándorová - predseda Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2008
   Ing. Jozef Bujna - člen Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.08.2008
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc - podpredseda Hlaváčiková 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.08.2008
   30.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá ul. 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.08.2002
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká ul. 5 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.08.2002
   JUDr. Mikuláš Trstenský - podpredseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.08.2004
   17.11.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský - podpredseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.08.2004
   16.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 3 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 19.08.2002
   08.10.2002Nové obchodné meno:
   BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá ul. 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.08.2002
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 3 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 19.08.2002
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká ul. 5 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.08.2002
   07.10.2002Zrušené obchodné meno:
   BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s. /BPS, a.s. v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 1223/3 Sereď 926 01 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   17.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.01.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nákladných vozidiel
   prechodné ubytovanie
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie obchodu
   výroba elektrorozvádzačov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.10.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 1223/3 Sereď 926 01 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   09.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bernát - člen predstavenstva Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   JUDr. Milan Masaryk - člen predstavenstva Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Ing. Alexander Uhlík - člen predstavenstva Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   16.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bernát - člen predstavenstva Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   JUDr. Milan Masaryk - člen predstavenstva Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Ing. Alexander Uhlík - člen predstavenstva Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   15.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bernát Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Bujna Svetlá 1 Bratislava 811 02
   JUDr. Milan Masaryk - predseda Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Anna Šándorová Dorastenecká 5 Bratislava 831 07
   Ing. Alexander Uhlík Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   07.05.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom obrábacích strojov a zariadení
   prenájom nákladných vozidiel
   prechodné ubytovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bernát Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Bujna Svetlá 1 Bratislava 811 02
   JUDr. Milan Masaryk - predseda Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Anna Šándorová Dorastenecká 5 Bratislava 831 07
   Ing. Alexander Uhlík Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda Svetlá 4220/1 Bratislava
   Ondrej Duda - člen Rovniakova 18 Bratislava
   JUDr. Milan Masaryk - člen Nezábudkova 812/36 Bratislava
   Anton Mihale - člen Sokolská 34 Ivanka pri Dunaji
   Pavel Pavelek - člen Cabanova 9 Bratislava
   Štefan Školník - člen Čajskovského 30 Trnava
   Ing. Alexander Uhlík - podpredseda Pri Kríž 1097/16 Bratislava
   25.07.1994Nové obchodné meno:
   BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s. /BPS, a.s. v skratke/
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel a poľnohospodársku prvovýrobu vrátane náhradných dielov a GO a montážna a servisná činnosť
   výroba fólie a výrobkov z plastov
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie obchodu
   výroba elektrorozvádzačov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda Svetlá 4220/1 Bratislava
   Ondrej Duda - člen Rovniakova 18 Bratislava
   JUDr. Milan Masaryk - člen Nezábudkova 812/36 Bratislava
   Anton Mihale - člen Sokolská 34 Ivanka pri Dunaji
   Pavel Pavelek - člen Cabanova 9 Bratislava
   Štefan Školník - člen Čajskovského 30 Trnava
   Ing. Alexander Uhlík - podpredseda Pri Kríž 1097/16 Bratislava