Utwórz fakturę

ALLEDO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ALLEDO
PIN 31375502
TIN 2020882039
Numer VAT SK2020882039
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALLEDO
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 215 911 €
Zysk 996 €
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,749
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,111
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,217
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,264
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,750
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,559
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 218,904
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -228,168
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,598
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,309
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,835
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,722
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 892
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,221
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,325
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 215,911
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 911
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 215,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 213,884
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,429
C. Usług (účtová grupa 51) 2,350
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 61
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,543
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 203,267
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,027
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,868
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 71
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -71
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,956
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 996
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016