Utwórz fakturę

EURO C.A.R. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EURO C.A.R.
PIN 31375600
TIN 2020940537
Numer VAT SK2020940537
Data utworzenia 14 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EURO C.A.R.
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 161 475 €
Zysk 1 273 €
Kapitał 198 835 €
Kapitał własny -1 473 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903723958
Telefon(y) kom. 0903723958
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,974
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64,033
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,033
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,043
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 36,581
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,409
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 133,941
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 142
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 142
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 194
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 194
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 133,605
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,223
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 130,382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,974
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -200
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,112
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,469
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,581
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,273
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,174
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,174
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,475
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,484
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 161,482
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 161,475
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 475
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 161,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159,183
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,205
D. Usług (účtová grupa 51) 12,976
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 341
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,498
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,498
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 129,294
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 82
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 787
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,292
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -15,706
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 65
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 65
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,234
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,273
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015