Utwórz fakturę

NYBRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy NYBRA
PIN 31375669
TIN 2020346119
Numer VAT SK2020346119
Data utworzenia 21 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NYBRA
Ľudovíta Fullu 3
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 050 336 €
Zysk 335 009 €
Kapitał 812 515 €
Kapitał własny 713 226 €
Dane kontaktowe
E-mail demeter.dusan@gmail.com
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,206,236
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 928,493
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 658,519
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 175,942
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 347,436
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 135,141
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 269,974
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 269,974
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 275,841
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,375
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,113
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,113
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,262
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 261,466
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,041
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 245,425
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,902
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,902
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,206,236
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,089,160
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,950
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,950
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 69,017
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,201
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,201
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 82,481
2. Inne fundusze (427, 42X) 82,481
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 589,502
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 589,502
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 335,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,076
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 509
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 509
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 116,567
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 133,305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 593
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 229
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -17,560
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,050,336
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,047,431
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,905
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,208
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 135,642
D. Usług (účtová grupa 51) 349,902
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,733
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,073
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,660
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,060
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 95,842
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 95,842
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,029
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 434,128
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 561,887
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 73
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 73
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,256
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,256
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,183
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 432,945
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 97,936
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 97,936
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 335,009
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017