Utwórz fakturę

NYBRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NYBRA
PIN 31375669
TIN 2020346119
Numer VAT SK2020346119
Data utworzenia 21 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NYBRA
Československých tankistov 83
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 994 403 €
Zysk 336 472 €
Kapitał 812 515 €
Kapitał własny 713 226 €
Dane kontaktowe
E-mail demeter.dusan@gmail.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,153,125
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 307,553
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 271,579
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 34,138
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,526
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 218,915
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 35,974
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 35,974
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 843,238
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 90,726
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 86,178
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,178
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 752,512
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 104,878
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 647,634
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,334
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,334
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,153,125
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 972,084
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,951
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,951
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 69,017
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,200
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 82,481
2. Inne fundusze (427, 42X) 82,481
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 470,963
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 470,963
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 336,472
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,041
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 509
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 509
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 180,532
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 156,759
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,759
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,138
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 597
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 994,403
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 990,337
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 870
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,196
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 561,942
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 141,116
D. Usług (účtová grupa 51) 297,230
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,317
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,331
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,986
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,302
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91,451
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 91,451
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,526
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 432,461
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 551,991
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 57
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 57
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,140
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,083
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 431,378
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 94,906
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 94,906
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 336,472
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375669 TIN: 2020346119 Numer VAT: SK2020346119
 • Zarejestrowana siedziba: NYBRA, Československých tankistov 83, 84106, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27 21.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Demeter 11 950 € (100%) Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 21.07.1994
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ladislav Korček 11 Holbrook Lane Briarcliff Manor New York 105 10 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 21.07.1994
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 21.07.1994
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   11.01.2002Nové sidlo:
   Československých tankistov 83 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   10.01.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   18.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   17.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie práce
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Pribišova 37 Bratislava 841 05
   18.03.1998Nové sidlo:
   Pribišova 37 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Ladislav Korček 11 Holbrook Lane Briarcliff Manor New York 105 10 USA
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   17.03.1998Zrušené sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Berta Hanulova 27 Bratislava
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   Ladislav Korček Holbrook Lane Briarcliff Manor 11 New York 105 10 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   19.06.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   21.07.1994Nové obchodné meno:
   NYBRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   výroba stavebných bezcementových hmôt
   Noví spoločníci:
   Ivan Berta Hanulova 27 Bratislava
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   Ladislav Korček Holbrook Lane Briarcliff Manor 11 New York 105 10 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava