Utwórz fakturę

MOSTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MOSTA
PIN 31375740
TIN 2020353577
Numer VAT SK2020353577
Data utworzenia 27 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MOSTA
Blagoevova 28
85105
Bratislava
Financial information
Zysk -19 310 €
Kapitał 214 179 €
Kapitał własny 197 515 €
Dane kontaktowe
E-mail sagath_mosta@ics.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 175,147
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 173,469
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 173,469
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 62,731
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 110,738
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,411
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,411
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 161
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,250
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 267
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 267
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 175,147
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 174,706
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 187,377
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 187,377
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 441
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 441
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,721
D. Usług (účtová grupa 51) 718
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,916
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,820
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,820
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,721
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -718
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 109
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -109
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,830
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375740 TIN: 2020353577 Numer VAT: SK2020353577
 • Zarejestrowana siedziba: MOSTA, Blagoevova 28, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava 04.02.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Šagáth 3 319 € (100%) Haburská 17 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   04.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   03.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   03.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   02.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   MOSTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 28 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie v odbore inžinierskych stavieb
   projektovanie v odbore pozemných stavieb
   statika
   prehliadky a posudky inžinierskych stavieb
   poradenské a konzultačné služby v odbore inžinierskych stavieb
   technický dozor stavieb
   poskytovanie software
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava