Utwórz fakturę

S.O.F. HERCEG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S.O.F. HERCEG
PIN 31375758
TIN 2020353665
Numer VAT SK2020353665
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.O.F. HERCEG
Slovnaftská ul. 102
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 317 964 €
Zysk 103 578 €
Kapitał 2 110 800 €
Kapitał własny 1 744 940 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,751,666
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,293,845
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,293,845
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 383,717
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 783,387
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 126,741
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,454,388
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,253
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,253
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,498
8. Podatek odroczony należności (481A) 6,498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,129,285
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,025,751
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,025,751
2. Wartość netto kontraktu (316A) 94,992
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,001
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,541
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 295,352
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,041
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 290,311
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,433
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,433
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,751,666
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,743,046
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 119,381
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 852
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 144,659
2. Inne fundusze (427, 42X) 144,659
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,367,936
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,367,936
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 103,578
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,008,620
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,478
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 11,849
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,629
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 89
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 89
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 985,581
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 596,910
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 596,910
2. Wartość netto kontraktu (316A) 244,823
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,219
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,601
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,961
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 272
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,472
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,313
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,159
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,317,964
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,317,964
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,299,879
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 13,102
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,983
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,182,268
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 405,843
D. Usług (účtová grupa 51) 1,315,652
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 320,647
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 228,575
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 80,642
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,430
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,008
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 101,486
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 101,486
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -134
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,766
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 135,696
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 591,486
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 167
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 167
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 167
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,187
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 367
2. Pozostałe koszty (562A) 367
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,820
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,020
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 133,676
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,098
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 30,124
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -26
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 103,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375758 TIN: 2020353665 Numer VAT: SK2020353665
 • Zarejestrowana siedziba: S.O.F. HERCEG, Slovnaftská ul. 102, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 19.07.1994
  JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 19.07.1994
  Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10 19.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Herceg 2 258 € (34%) Suchá 4/E Bratislava 831 01
  JUDr. Zuzana Hercegová 2 191 € (33%) Suchá 4/E Bratislava 831 01
  Ing. Miloš Jančina 2 191 € (33%) Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.11.2014Nové sidlo:
   Slovnaftská ul. 102 A/12314 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 19.07.1994
   31.10.2014Zrušené sidlo:
   Holíčska 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   07.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Vančurova 45 Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Vančurova 45 Bratislava 831 01
   21.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Vančurova 45 Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Vančurova 45 Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07
   20.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   S.O.F. HERCEG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   nákup a predaj stavebného a priemyselného tovaru
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava