Utwórz fakturę

KABRA BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KABRA BRATISLAVA
PIN 31375774
TIN 2020308422
Numer VAT SK2020308422
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KABRA BRATISLAVA
Obchodná 66
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 637 €
Zysk -4 107 €
Kapitał 1 282 638 €
Kapitał własny 55 016 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903755660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,302,224
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,735
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,735
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,735
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,300,076
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,291,781
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,291,781
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,798
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,798
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 109
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,388
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,757
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 631
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 413
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,302,224
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,528
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,077
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,077
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,364
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,364
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,107
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,244,696
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,417
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,307
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,110
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,242,279
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,210
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,210
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,214,517
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,080
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 827
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,232
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 413
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 75,637
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,637
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 75,457
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,842
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,952
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 883
D. Usług (účtová grupa 51) 32,214
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,896
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,066
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,711
4. Koszty społeczne (527, 528) 119
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,611
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,611
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,198
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,205
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,408
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 902
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 902
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -902
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,107
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375774 TIN: 2020308422 Numer VAT: SK2020308422
 • Zarejestrowana siedziba: KABRA BRATISLAVA, Obchodná 66, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06 05.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Lush Toplanaj 33 194 € (100%) Obchodná 66 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2008Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   12.08.2004Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.08.2004
   11.08.2004Zrušené sidlo:
   Gorazdova 45 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Gorazdova 45 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.1994
   26.03.2004Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Gorazdova 45 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.1994
   25.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Orlická Lubinská 30 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.09.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   09.09.1998Nové sidlo:
   Gorazdova 45 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Orlická Lubinská 30 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.09.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   08.09.1998Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 3 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava
   29.01.1996Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 3 Bratislava 811 02
   28.01.1996Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   KABRA BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava