Utwórz fakturę

RDF International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RDF International
Stan W likwidacji
PIN 31375898
TIN 2020908923
Numer VAT SK2020908923
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RDF International
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 546 516 €
Zysk 48 307 €
Kapitał 471 160 €
Kapitał własny 25 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,871,616
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,408,239
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,408,239
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,408,239
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 462,092
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 242,180
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,633
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,633
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 41,913
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 143,534
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 219,912
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 372
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 219,540
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,285
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 73
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,212
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,871,616
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,504
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 38,174
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 38,174
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 23,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,817
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,817
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,794
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,147
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -66,941
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,307
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,666,158
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 449,105
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 449,105
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 810,251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 406,349
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 390,657
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,657
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 865
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 571
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,924
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 453
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 453
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 131,954
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,221
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 130,733
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,546,516
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,458,805
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 86,255
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,456
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,460,163
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,953,247
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,314
D. Usług (účtová grupa 51) 497,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,535
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,730
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 805
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,131
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 86,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 93,347
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,574
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,574
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,574
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,902
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,172
2. Pozostałe koszty (562A) 25,172
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 730
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,328
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 62,025
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,718
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,718
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375898 TIN: 2020908923 Numer VAT: SK2020908923
 • Zarejestrowana siedziba: RDF International, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Zdenka Hrdinová Gallayova 19 Bratislava 841 02 17.02.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BRAECAL LIMITED 38 174 € (100%) Nicosia P.C. 2012 Cyperská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.07.2012Noví spoločníci:
   BRAECAL LIMITED Akropoleos, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102 59-61 Nicosia P.C. 2012 Cyperská republika
   04.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Bakall Holdings Limited Julia House, 5, Athinon Street, flat 103, Pallouriotissa Nicosia 1056 Cyprus
   ALEPTUS, s.r.o. IČO: 35 812 338 Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom 915 34
   13.03.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zdenka Hrdinová Gallayova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.02.2012
   12.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Tollarovičová Zelenečská 5954/99 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 01.01.2006
   16.02.2012Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   10.08.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   09.08.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   20.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivana Tollarovičová Zelenečská 5954/99 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 01.01.2006
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.11.2001
   31.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.11.2001
   30.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Bakall Holdings Limited Julia House, 5, Athinon Street, flat 103, Pallouriotissa Nicosia 1056 Cyprus
   ALEPTUS, s.r.o. IČO: 35 812 338 Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom 915 34
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Thalia s.r.o. IČO: 35 761 440 Lamačská 3 Bratislava
   10.12.2001Nové obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Thalia s.r.o. IČO: 35 761 440 Lamačská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava
   09.12.2001Zrušené obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Brodská 6 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   19.07.1999Nové obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.1999Zrušené obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1997Nové obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   04.02.1997Zrušené obchodné meno:
   MERIMEX International, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   Mgr. Branislav Staroň Nad Lomom 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   MERIMEX International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brodská 6 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   Mgr. Branislav Staroň Nad Lomom 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava