Utwórz fakturę

Next - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Next
PIN 31375979
TIN 2020323107
Numer VAT SK2020323107
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Next
Vajnorská 40
83263
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 353 847 €
Zysk -38 681 €
Kapitał 213 880 €
Kapitał własny -110 987 €
Dane kontaktowe
E-mail info@poliklinika-vajnorska.sk
Telefon(y) 0244258006, 0244637464, 0249202511
Telefon(y) kom. 0911671318
Nr(y) faksu 0244258222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 195,441
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,020
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,123
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,123
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 136,897
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 41,028
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 75,467
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,402
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,421
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,144
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,864
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,864
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,280
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,277
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 740
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,537
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 195,441
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -149,669
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,390
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,390
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -178,042
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,822
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -192,864
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,681
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,110
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,816
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 962
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 13,854
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 306,335
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,350
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,350
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 212,665
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,488
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,517
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,315
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,309
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,309
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 17,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 353,846
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 353,847
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 352,332
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,515
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 390,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,194
D. Usług (účtová grupa 51) 105,706
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,446
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 140,446
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,228
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,772
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,084
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,335
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,335
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 891
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,212
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -37,021
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 197,432
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,307
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,307
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,007
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,664
2. Pozostałe koszty (562A) 1,664
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 337
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -700
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -37,721
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -38,681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31375979 TIN: 2020323107 Numer VAT: SK2020323107
 • Zarejestrowana siedziba: Next, Vajnorská 40, 83263, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Strapec Na záhrade 24 Trenčín 911 05 28.10.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Strapec 33 195 € (50%) Na záhrade 24 Trenčín 911 05
  DSC, a.s. 32 365 € (48.7%) Bratislava 845 44
  Ing. Pavol Strapec 830 € (1.3%) Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Strapec Na záhrade 1285/24 Trenčín-Zlatovce 911 05
   Ing. Pavol Strapec Dunajská 7114/15 Bratislava 811 09
   13.01.2015Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava 811 09
   25.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Strapec Na záhrade 24 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 28.10.2011
   24.11.2011Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   29.06.2007Noví spoločníci:
   DSC, a.s. Slávičie údolie 106 Bratislava 845 44
   28.06.2007Zrušeny spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   12.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kmeť Vajnorská 98/B Bratislava 831 04
   07.09.2004Nové sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Katarína Mičevová Poľnohospodárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   04.08.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia za účelom jeho poskytovania základnej ambulantnej preventívnej a liečebnej starostlivosti a odbornej ambulantnej starostlivosti v poliklinike pre dorast podľa zak.č. 277/1994 Z.z.
   Noví spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Katarína Mičevová Poľnohospodárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   03.08.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva
   Zrušeny spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   25.08.2003Noví spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   24.08.2003Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava 821 03 Skončenie funkcie: 15.10.2002
   16.05.2001Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   špedičná činnosť, okrem vykonávania dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava 821 03 Skončenie funkcie: 15.10.2002
   Ing. Jozef Kmeť Vajnorská 98/B Bratislava 831 04
   15.05.2001Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Glassnerová Stromová 4 Trenčín 911 01
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Glassnerová Stromová 4 Trenčín 911 01
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Tikl T. Tekela 22 Trnava 917 00
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ŠPEDSERVIS s.r.o., IČO: 31 369 839 Prístavná 10 Bratislava 821 09
   24.05.1996Noví spoločníci:
   ŠPEDSERVIS s.r.o., IČO: 31 369 839 Prístavná 10 Bratislava 821 09
   23.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   15.03.1996Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Tikl T. Tekela 22 Trnava 917 00
   14.03.1996Zrušené sidlo:
   Bakošova 32 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   Next s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 32 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchodná a veľkoobchodná činnosť/
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   leasing
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva
   Noví spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava