Utwórz fakturę

PPA INŽINIERING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PPA INŽINIERING
PIN 31376045
TIN 2020341884
Numer VAT SK2020341884
Data utworzenia 22 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPA INŽINIERING
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 034 588 €
Zysk 441 357 €
Kapitał 5 442 462 €
Kapitał własny 1 023 000 €
Dane kontaktowe
E-mail ppa@ppa.sk
witryna internetowa http://www.ppa.sk
Telefon(y) +421249237111, +421249237374
Nr(y) faksu 0484163175, 0249237300
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,315,894
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 218,713
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 218,713
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 218,713
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,086,621
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,036
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,036
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,651
8. Podatek odroczony należności (481A) 11,651
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,612,549
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,367,925
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,367,925
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 244,624
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 460,385
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,747
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 446,638
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,560
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,170
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,315,894
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,450,004
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 162,650
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 162,650
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 32,530
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 32,530
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 7,625
2. Inne fundusze (427, 42X) 7,625
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 473,903
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 473,903
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 441,357
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,783,939
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 47,660
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40,192
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,468
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 52,152
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 52,152
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,639,159
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,140,071
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,140,071
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 152,541
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 83,728
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 262,819
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 44,968
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 44,968
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 81,951
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 81,951
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,494,195
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,034,588
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,486,390
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -470,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,805
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,393
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,396,254
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,020,151
D. Usług (účtová grupa 51) 3,434,375
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,649,439
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,913,989
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 685,074
4. Koszty społeczne (527, 528) 50,376
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,570
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 74,529
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 74,529
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 178,238
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,952
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 638,334
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,561,864
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 92
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 229
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,371
O. Walutowe straty (563) 119
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,252
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,013
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 629,321
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 187,964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 184,434
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 441,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376045 TIN: 2020341884 Numer VAT: SK2020341884
 • Zarejestrowana siedziba: PPA INŽINIERING, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Kolenčík Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31 21.06.1999
  Ing. Bystrík Berthoty Obchodná 29 Bratislava 811 06 27.09.2012
  Ing. Igor Jamnický Karpatská 3106/1 Žilina 010 08 12.08.2013
  Ing. Karol Letko ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01 12.08.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PPA CONTROLL a.s. 162 651 € (100%) Bratislava 830 00
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jamnický Karpatská 3106/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 12.08.2013
   Ing. Karol Letko ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 12.08.2013
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bystrík Berthoty Obchodná 29 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.09.2012
   23.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Brezová 403/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.03.1995
   29.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudková 12 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1999
   03.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Brezová 403/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.03.1995
   02.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1995
   11.12.2002Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kolenčík Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 21.06.1999
   Ing. Milan Baláž Nezábudková 12 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1999
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1995
   10.12.2002Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudkova 12 Bratislava 821 01
   Ing. Marián Kolenčík Repašského 5 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   05.11.2001Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   04.11.2001Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   04.01.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby a služieb
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   03.01.2000Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   PPA INŽINIERING, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudkova 12 Bratislava 821 01
   Ing. Marián Kolenčík Repašského 5 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   24.08.1999Zrušené obchodné meno:
   PPA-MONT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bartko Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Belický Kríkova 1 Bratislava
   Ing. František Klandúch Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava
   05.02.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   03.10.1995Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   13.06.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Belický Kríkova 1 Bratislava
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Hronská 14 Bratislava
   Ing. Zdenko Vaca Heyrovského 8 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   PPA-MONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a oprava elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Bartko Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. František Klandúch Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Marián Orlický Hronská 14 Bratislava
   Ing. Zdenko Vaca Heyrovského 8 Bratislava