Utwórz fakturę

AUTOZEVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOZEVA
PIN 31376061
TIN 2020353676
Numer VAT SK2020353676
Data utworzenia 21 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOZEVA
Mamateyova 9
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 800 €
Zysk -538 €
Kapitał 270 €
Kapitał własny -19 049 €
Dane kontaktowe
E-mail autozeva@chello.sk
Telefon(y) 0908718061
Telefon(y) kom. 0908718061
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 682
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 682
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 595
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 563
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 682
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,587
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 120
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -25,808
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,001
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,809
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -538
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,269
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 58
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,211
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,071
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,565
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 576
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,266
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 0
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 277
D. Usług (účtová grupa 51) 969
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 534
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 554
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 112
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 422
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015