Utwórz fakturę

DANUBIANA - I.C.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANUBIANA - I.C.C.
PIN 31376100
TIN 2020944431
Numer VAT SK2020944431
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANUBIANA - I.C.C.
Ružomberská 4
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 428 €
Zysk 3 333 €
Kapitał 12 995 €
Kapitał własny 7 449 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,393
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,700
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,353
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,309
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,393
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,781
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 477
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,333
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,612
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,078
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,234
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,114
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 10,428
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 10,078
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,341
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 357
C. Usług (účtová grupa 51) 77
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 184
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,156
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,567
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,087
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,644
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 783
M. Koszty oprocentowania (562) 711
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -783
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,304
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 971
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376100 TIN: 2020944431 Numer VAT: SK2020944431
 • Zarejestrowana siedziba: DANUBIANA - I.C.C., Ružomberská 4, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05 10.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefánia Michalíková 6 639 € (100%) Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ružomberská 4 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 10.03.2009
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Hríbová 14 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. MUDr. Juraj Pechan Na Hrebienku 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2006
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. MUDr. Juraj Pechan Na Hrebienku 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2006
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Štefánia Michalíková Hungária krt., 109 Budapešť 1145 Maďarská republika
   Ing. Oldřich Uher Drtinová 18 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   DANUBIANA - I.C.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 14 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Štefánia Michalíková Hungária krt., 109 Budapešť 1145 Maďarská republika
   Ing. Oldřich Uher Drtinová 18 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava