Utwórz fakturę

PRESSFOTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRESSFOTO
PIN 31376266
TIN 2020333953
Numer VAT SK2020333953
Data utworzenia 22 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESSFOTO
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 105 605 €
Zysk 1 603 €
Kapitał 742 688 €
Kapitał własny 24 735 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948776613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 713,960
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 704,298
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 704,298
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 115,500
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 577,285
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,513
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 57
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 57
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,911
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,876
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 389
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 302
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 305
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 305
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 713,960
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,337
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,738
2. Inne fundusze (427, 42X) 8,738
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,693
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,693
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,603
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678,403
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 558,398
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 558,398
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 119,735
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,934
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,934
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,921
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,723
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 270
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 270
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,220
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 9,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 105,003
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 105,605
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 102,386
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,617
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 602
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,509
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,747
D. Usług (účtová grupa 51) 47,342
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,443
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,558
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,558
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,417
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,297
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 533
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 404
2. Pozostałe koszty (562A) 404
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 129
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -533
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,563
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376266 TIN: 2020333953 Numer VAT: SK2020333953
 • Zarejestrowana siedziba: PRESSFOTO, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Iveta Matulová Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01 20.05.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Iveta Matulová 6 639 € (100%) Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2013Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Matulová Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 20.05.2013
   04.06.2013Zrušené sidlo:
   Suchá 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   20.03.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Iveta Matulová Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01
   01.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   30.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   09.07.2005Nové sidlo:
   Suchá 25 Bratislava 831 01
   08.07.2005Zrušené sidlo:
   Holekova 2 Bratislava 811 04
   24.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín Skončenie funkcie: 15.04.2002
   03.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava
   02.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín
   04.11.1999Noví spoločníci:
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín Skončenie funkcie: 15.04.2002
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   03.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   22.09.1997Nové sidlo:
   Holekova 2 Bratislava 811 04
   21.09.1997Zrušené sidlo:
   Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   PRESSFOTO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb v propagácii
   fotografická činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj a sprostredkovanie /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01