Utwórz fakturę

Družstvo Medená 17 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Družstvo Medená 17
PIN 31376291
TIN 2020302856
Numer VAT SK2020302856
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Družstvo Medená 17
Medená 17
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 817 €
Zysk 16 693 €
Kapitał 59 246 €
Kapitał własny 51 404 €
Dane kontaktowe
E-mail medena@kna.sk
witryna internetowa http://www.ikarmel.sk
Telefon(y) +421254630661
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 60,077
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,625
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,625
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,944
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,681
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,843
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,300
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,543
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 174
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,369
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 609
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 609
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 60,077
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,875
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,673
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,219
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 8,383
2. Inne fundusze (427, 42X) 836
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 26,290
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,290
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,693
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,602
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,602
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 831
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 831
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 900
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 557
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,600
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,971
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 235
D. Usług (účtová grupa 51) 6,952
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,672
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,056
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,616
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 433
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,402
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,402
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 277
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,846
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,630
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 417
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 414
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 774
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 774
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -357
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,489
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,796
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,693
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376291 TIN: 2020302856 Numer VAT: SK2020302856
 • Zarejestrowana siedziba: Družstvo Medená 17, Medená 17, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Ruža predseda Medená 17 Bratislava 04.05.2001
  RNDr. Marcela Janovičová podpredseda Medená 17 Bratislava 04.05.2001
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ruža - predseda Družstva Medená 17 Bratislava
   RNDr. Marcela Janovičová - podpredseda Družstva Medená 17 Bratislava
   03.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Ruža - podpredseda družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   31.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Ruža - podpredseda družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   30.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Netušilová - podpredsedkyňa družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   Družstvo Medená 17
   Nové sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Netušilová - podpredsedkyňa družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava