Utwórz fakturę

ALVIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALVIKA
PIN 31376321
TIN 2020337187
Numer VAT SK2020337187
Data utworzenia 22 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALVIKA
Furmanská 7
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 983 810 €
Zysk 48 929 €
Kapitał 1 257 411 €
Kapitał własny 170 172 €
Dane kontaktowe
E-mail alvika.sro@centrum.sk
Telefon(y) 0264285216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 484,392
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 41,229
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,229
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,229
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 441,905
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,617
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,113
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 504
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 208,931
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 208,931
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,931
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 190,302
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 161,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,746
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,549
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,055
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,895
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,160
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,258
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 484,392
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,058
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,765
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,765
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,592
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,929
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,334
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,924
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,940
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,984
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 368,569
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 257,294
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,294
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 93,730
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,196
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,705
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 978
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,841
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,841
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 48,792
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,983,810
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 48,792
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,914,191
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,654
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,916,370
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 484,474
D. Usług (účtová grupa 51) 1,022,718
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 240,699
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,782
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 60,477
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,440
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,700
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,904
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,904
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,156
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 82,727
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,943
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 67,440
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 412,742
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,897
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,856
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,418
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,400
2. Pozostałe koszty (562A) 1,400
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,018
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,521
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 64,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,990
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,644
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 346
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376321 TIN: 2020337187 Numer VAT: SK2020337187
 • Zarejestrowana siedziba: ALVIKA, Furmanská 7, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01 22.07.1994
  Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 02.03.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Július Alpár 3 386 € (50%) Klemensova 4 Bratislava 811 01
  Jozef Varga 3 386 € (50%) Eisnerova 38 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.03.2006Nové sidlo:
   Furmanská 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 02.03.2006
   24.03.2006Zrušené sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   27.05.2003Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   26.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   16.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   15.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   27.01.1998Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   07.06.1995Nové sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   06.06.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALVIKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod /na tovar, na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   strojárenská výroba - kovoobrábanie;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   vykonávanie inžinierskych stavieb;
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09