Utwórz fakturę

E.P.S. Ekonomicko-poradenská - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E.P.S. Ekonomicko-poradenská
PIN 31376347
TIN 2020944442
Data utworzenia 28 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.P.S. Ekonomicko-poradenská
Stromová 14
90066
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 180 €
Zysk -233 €
Kapitał 8 013 €
Kapitał własny 7 431 €
Dane kontaktowe
E-mail eps.cambalova@gmail.com
Telefon(y) 0905317495
Telefon(y) kom. 0905317495
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,986
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,763
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 339
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 339
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,424
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,460
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 964
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 223
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 223
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,986
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,200
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 794
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 794
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -233
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,786
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,786
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,723
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,180
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,180
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,180
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,295
D. Usług (účtová grupa 51) 1,747
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 210
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,486
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,486
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 264
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 914
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,138
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 187
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 187
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -187
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 727
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376347 TIN: 2020944442
 • Zarejestrowana siedziba: E.P.S. Ekonomicko-poradenská, Stromová 14, 90066, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 22.10.1999
  Ing. Mária Čambálová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 28.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miriam Vilemová 3 651 € (55%) Mlynská 2 Stupava 900 31
  Ing. Mária Čambálová 2 987 € (45%) Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 10.04.2000
   27.05.2008Nové sidlo:
   Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Čambálová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Marián Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   Ing. Mária Čambalová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Marian Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 10.04.2000
   26.05.2008Zrušené sidlo:
   Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.04.2000
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.04.2000
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   30.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   29.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2000Noví spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   03.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Miriam Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   28.07.1994Nové obchodné meno:
   E.P.S. Ekonomicko-poradenská spoločnosť s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v ekonomickej oblasti a učtovníctve
   vedenie učtovníctva
   administratívne práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov
   vykonávanie nestrannej kontroly a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovanie v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   Noví spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06