Utwórz fakturę

E.P.S. Ekonomicko-poradenská - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy E.P.S. Ekonomicko-poradenská
PIN 31376347
TIN 2020944442
Data utworzenia 28 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.P.S. Ekonomicko-poradenská
Mlynská 2
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 720 €
Zysk 940 €
Kapitał 8 013 €
Kapitał własny 7 431 €
Dane kontaktowe
E-mail eps.cambalova@gmail.com
Telefon(y) 0905317495
Telefon(y) kom. 0905317495
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,268
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,163
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,133
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,133
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,133
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,030
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,980
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 105
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 105
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,268
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,143
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 564
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 564
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 940
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,125
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 957
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 199
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 111
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 598
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 162
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 162
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,720
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,720
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,720
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,869
D. Usług (účtová grupa 51) 1,590
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,475
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,740
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 729
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 184
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,602
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,261
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 182
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 182
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -182
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,420
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 940
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016
 • PIN :31376347 TIN: 2020944442
 • Zarejestrowana siedziba: E.P.S. Ekonomicko-poradenská, Mlynská 2, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 28 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miriam Vilemová Stupava 900 31 22.10.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miriam Vilemová 6 639 € (100%) Stupava 900 31
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2016Nové sidlo:
   Mlynská 2 Stupava 900 31
   27.05.2008Noví spoločníci:
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   30.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.07.1994Nové obchodné meno:
   E.P.S. Ekonomicko-poradenská spoločnosť s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v ekonomickej oblasti a učtovníctve
   vedenie učtovníctva
   administratívne práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov
   vykonávanie nestrannej kontroly a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovanie v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb