Utwórz fakturę

FYTOFARM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FYTOFARM
PIN 31376398
TIN 2020337198
Numer VAT SK2020337198
Data utworzenia 27 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FYTOFARM
Dúbravská cesta 21
84251
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 566 337 €
Zysk 8 734 €
Kapitał 294 227 €
Kapitał własny 88 229 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254793935, 0254776552
Nr(y) faksu 0254776552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 292,198
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,747
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,480
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,480
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,267
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 829
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,438
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 266,221
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,186
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,186
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 110,105
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 94,096
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,096
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,017
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 153,930
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,716
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 124,214
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 230
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 292,198
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,963
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 74
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 74
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 77,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 146,336
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -68,805
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,734
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,235
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 183,597
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,463
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,463
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 147,730
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,707
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,020
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,020
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 566,337
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 549,837
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,432
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 203,985
D. Usług (účtová grupa 51) 112,918
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 164,588
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 131,363
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,425
4. Koszty społeczne (527, 528) 800
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,479
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,011
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,011
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 57,064
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,387
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,905
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 249,434
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,656
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 941
2. Pozostałe koszty (562A) 941
O. Walutowe straty (563) 525
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,190
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,290
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,615
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376398 TIN: 2020337198 Numer VAT: SK2020337198
 • Zarejestrowana siedziba: FYTOFARM, Dúbravská cesta 21, 84251, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 27.07.1994
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 01.07.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. 3 320 € (33.3%) Borodáčova 17 Bratislava 821 03
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. 3 320 € (33.3%) Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
  Oľga Hýblová 3 320 € (33.3%) Brezovská 17 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2013Noví spoločníci:
   Oľga Hýblová Brezovská 17 Bratislava 831 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 27.07.1994
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   02.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 01.07.1999
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   01.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   11.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   10.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   03.03.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 21 Bratislava 842 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   02.03.1995Zrušené sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   FYTOFARM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu rastlín, okrem výroby jedov a žieravín
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a nákup a predaj tovarov
   výkon služieb v oblasti biotechnológií a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   poradenská činnosť v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu, v oblasti biotechnológie a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava