Utwórz fakturę

CBCI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CBCI
PIN 31376444
TIN 2020329861
Numer VAT SK2020329861
Data utworzenia 29 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CBCI
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 191 484 €
Zysk 5 108 €
Kapitał 1 040 466 €
Kapitał własny 366 613 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 925,677
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 820,431
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 820,431
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 93,322
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 727,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 104,879
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 67,578
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,578
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,578
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,301
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,301
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 367
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 925,677
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 371,721
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 359,310
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 359,310
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,108
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,956
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 230,737
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 212,367
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 18,370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 323,219
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,940
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,940
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 301,368
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,909
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 191,484
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 191,484
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 191,484
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,773
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,887
D. Usług (účtová grupa 51) 94,525
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,592
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 73,104
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 73,104
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,201
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,464
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,711
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,072
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,002
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 612
2. Pozostałe koszty (562A) 612
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 390
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -976
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,735
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,627
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,667
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376444 TIN: 2020329861 Numer VAT: SK2020329861
 • Zarejestrowana siedziba: CBCI, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 05 06.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Ostrihoň 6 639 € (100%) Brusnicová 27 Bratislava 831 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.03.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   25.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   25.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   29.07.2005Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   28.07.2005Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   17.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   01.08.2000Nové obchodné meno:
   CBCI, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   31.07.2000Zrušené obchodné meno:
   Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   31.03.2000Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   30.03.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   13.05.1998Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   12.05.1998Zrušené sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   21.01.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   20.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Cibulová Smolenická 16 Bratislava
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Daniela Cibulová Smolenická 16 Bratislava
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava