Utwórz fakturę

MICEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MICEX
PIN 31376509
TIN 2020320082
Numer VAT SK2020320082
Data utworzenia 01 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MICEX
Bronzová 47
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 742 €
Zysk -2 718 €
Kapitał 224 777 €
Kapitał własny -8 051 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 222,240
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 213,620
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 213,620
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 48,935
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 151,632
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,053
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,069
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,277
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,277
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 168
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,624
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 731
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -449
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 551
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -1,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 222,240
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,058
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,008
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,008
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,718
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 231,232
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,732
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,786
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,786
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,194
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,101
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,651
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 220,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 66
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 66
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 95,743
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 95,742
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 95,742
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,330
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,184
D. Usług (účtová grupa 51) 14,907
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,456
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,375
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,030
4. Koszty społeczne (527, 528) 51
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 310
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,840
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,840
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 633
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,588
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,651
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 170
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -170
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,758
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376509 TIN: 2020320082 Numer VAT: SK2020320082
 • Zarejestrowana siedziba: MICEX, Bronzová 47, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10 10.09.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Viola Porvazníková 6 971 € (100%) Bronzová 47 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   výroba pekárenských výrobkov
   17.10.2009Nové sidlo:
   Bronzová 47 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.09.2002
   16.10.2009Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.09.2002
   13.08.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.12.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   15.07.2003Nové sidlo:
   Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.09.2002
   14.07.2003Zrušené sidlo:
   Čaklovská 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sloboda Čaklovská 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.08.1994 Skončenie funkcie: 09.09.2002
   09.10.1998Nové obchodné meno:
   MICEX s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   08.10.1998Zrušené obchodné meno:
   MICEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   01.08.1994Nové obchodné meno:
   MICEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Čaklovská 4 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie umývacích a čistiacich zariadení na automobily
   výroba reklamných tabúľ a nápisov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Sloboda Čaklovská 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.08.1994 Skončenie funkcie: 09.09.2002