Utwórz fakturę

TATRA STAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRA STAR
PIN 31376525
TIN 2020889651
Data utworzenia 01 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA STAR
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Financial information
Zysk -8 463 €
Kapitał 14 490 €
Kapitał własny 10 799 €
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,594
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,594
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,594
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,070
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 524
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,594
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,473
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,473
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,463
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,258
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,031
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,551
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 218
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 218
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,930
D. Usług (účtová grupa 51) 430
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,930
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -430
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 54
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -53
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,983
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,463
Date of updating data: 11.09.2015
Files
4255862.tif
Date of updating data: 11.09.2015