Utwórz fakturę

DEVANA CK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DEVANA CK
PIN 31376576
TIN 2020320137
Numer VAT SK2020320137
Data utworzenia 29 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEVANA CK
Veľká Gúta 25
94603
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 891 €
Zysk 1 788 €
Kapitał 39 847 €
Kapitał własny -33 656 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,811
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,811
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,811
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,009
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 37,259
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,481
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 83,820
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,870
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 16,200
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 703
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -57,233
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,788
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 115,690
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 115,690
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,062
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,310
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,891
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 34,261
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,630
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 39,984
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 700
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,438
C. Usług (účtová grupa 51) 32,687
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,159
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,907
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,564
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 161
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -159
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,748
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,788
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376576 TIN: 2020320137 Numer VAT: SK2020320137
 • Zarejestrowana siedziba: DEVANA CK, Veľká Gúta 25, 94603, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.2002Nové sidlo:
   Veľká Gúta 25 Kolárovo 946 03
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   Anton Zuber Veľká Gúta 49 Kolárovo 946 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 22.01.2002 Skončenie funkcie: 22.01.2006
   Anton Zuber Veľká Gúta 49 Kolárovo 946 03 Vznik funkcie: 22.01.2002 Skončenie funkcie: 22.01.2006
   08.07.2002Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   26.11.2001Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo
   Noví spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   25.11.2001Zrušeny spoločníci:
   DEVANA, s.r.o. Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   DEVANA CK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   DEVANA, s.r.o. Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02