Utwórz fakturę

A.C.L. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A.C.L.
PIN 31376673
TIN 2020337165
Numer VAT SK2020337165
Data utworzenia 04 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.C.L.
Dopravná 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 476 €
Zysk -577 €
Kapitał 5 429 €
Kapitał własny -82 493 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244451828, 0244633183, 0262318691, 0090211555, 0903211555
Telefon(y) kom. 0903211555
Nr(y) faksu 0244451863
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,551
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,652
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,578
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,578
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -38
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,460
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,458
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 439
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 439
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,551
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,070
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,013
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,013
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -91,145
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -91,145
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,621
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 179
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 179
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 87,442
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,853
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,853
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,474
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,476
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,476
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,913
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,563
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,364
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,284
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,281
D. Usług (účtová grupa 51) 8,903
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 306
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,590
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,590
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,112
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,008
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 729
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 729
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -729
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 383
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -577
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376673 TIN: 2020337165 Numer VAT: SK2020337165
 • Zarejestrowana siedziba: A.C.L., Dopravná 12, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava 04.08.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Asványi 6 639 € (100%) Dopravná 12 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.10.2013Nové sidlo:
   Dopravná 12 Bratislava 831 06
   10.10.2013Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   08.06.2004Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
   reklamná, propagačná činnosť
   nákup a predaj motorových vozidiel a prívesov
   opravy motorových vozidiel
   montáž a oprava nadstavieb nákladných a úžitkových vozidiel s výnimkou zásahov do vyhradených technických zariadení
   výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   16.03.2004Noví spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   15.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   Jana Cedulová Boldovská 9 Senec
   25.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.1994
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   Jana Cedulová Boldovská 9 Senec
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   Jana Cedulová Obilná 52 Bernolákovo
   15.05.1995Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   Jana Cedulová Obilná 52 Bernolákovo
   14.05.1995Zrušené sidlo:
   Dopravná 12 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   Jana Cedulová Obilná 52 Bernolákovo
   Miroslav Liška Novomeského 48 Pezinok
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   A.C.L., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dopravná 12 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava
   Jana Cedulová Obilná 52 Bernolákovo
   Miroslav Liška Novomeského 48 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Asványi Dopravná 12 Bratislava