Utwórz fakturę

PROFIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROFIS
PIN 31376789
TIN 2020333997
Numer VAT SK2020333997
Data utworzenia 08 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROFIS
Riazanská 66
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 141 865 €
Zysk 7 326 €
Kapitał 35 594 €
Kapitał własny -726 €
Dane kontaktowe
E-mail profis@profis-okna.sk
Telefon(y) 0243420545, 0243642092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,910
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,709
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,709
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,027
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,027
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,027
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,188
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,986
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,910
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,600
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,365
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,859
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,224
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,326
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,849
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,753
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,753
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,096
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,017
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,017
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 33,892
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,121
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,181
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,885
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 461
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 461
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 141,865
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 141,865
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,665
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 82,878
D. Usług (účtová grupa 51) 10,827
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,508
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,896
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,466
4. Koszty społeczne (527, 528) 146
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 212
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,230
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,160
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 839
O. Walutowe straty (563) 22
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 817
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -838
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,036
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376789 TIN: 2020333997 Numer VAT: SK2020333997
 • Zarejestrowana siedziba: PROFIS, Riazanská 66, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava 01.03.1999
  Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21 02.12.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Grom 4 647 € (70%) Riazanská 66 Bratislava
  Jana Nováková 1 992 € (30%) Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2004Noví spoločníci:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   01.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   08.08.1994Nové obchodné meno:
   PROFIS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť každého druhu mimo tých druhov, na ktoré sa vyžadujú špeciálne povolenia
   nákup a predaj tovaru - veľkoobchod a maloobchod
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska a konzultačná činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava