Utwórz fakturę

KASSAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KASSAN
PIN 31376894
TIN 2020320225
Numer VAT SK2020320225
Data utworzenia 03 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KASSAN
Starý Smokovec 24
06201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 135 €
Zysk -41 394 €
Kapitał 95 222 €
Kapitał własny -140 €
Dane kontaktowe
E-mail ekonomikah@golfinter.sk
Telefon(y) 0524661823
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 676
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 478
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 478
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 478
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 198
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 158
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 122
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 676
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,536
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 755,495
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 755,495
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 351
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 351
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -755,988
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -755,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,394
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,212
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,212
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,068
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,068
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 135
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 135
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,349
D. Usług (účtová grupa 51) 400
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 477
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,462
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,214
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 220
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 219
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -220
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -40,434
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -41,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376894 TIN: 2020320225 Numer VAT: SK2020320225
 • Zarejestrowana siedziba: KASSAN, Starý Smokovec 24, 06201, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 sierpień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.2001Nové sidlo:
   Starý Smokovec 24 Vysoké Tatry 062 01
   Noví spoločníci:
   GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. IČO: 36 454 761 Tatranská 754 Veľká Lomnica 059 52
   08.07.2001Zrušené sidlo:
   Kostolná 88 Veľký Biel 900 24
   08.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   07.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   03.12.1996Nové sidlo:
   Kostolná 88 Veľký Biel 900 24
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   02.12.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Zrušeny spoločníci:
   PALČO BROKERS, spol. s r.o Prievozská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   Ing. Ján Šuchaň Devín 3665 Bratislava 841 05
   28.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   27.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.08.1994Nové obchodné meno:
   KASSAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod-kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   PALČO BROKERS, spol. s r.o Prievozská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Šuchaň Devín 3665 Bratislava 841 05