Utwórz fakturę

TELEFILM EUROKIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TELEFILM EUROKIM
PIN 31376959
TIN 2020302955
Numer VAT SK2020302955
Data utworzenia 10 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TELEFILM EUROKIM
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 533 817 €
Zysk -460 €
Kapitał 222 959 €
Kapitał własny 167 564 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244460004
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 215,933
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 830
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 830
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 830
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 215,079
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 178,110
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 107,986
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,986
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,969
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,263
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,706
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 215,933
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,104
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 160,261
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 166,945
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,684
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -460
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,829
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 244
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,464
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,672
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,672
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 685
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 695
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,412
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 121
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 121
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 533,817
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 533,817
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 533,817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 530,945
D. Usług (účtová grupa 51) 513,688
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,188
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,576
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,075
4. Koszty społeczne (527, 528) 537
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 54
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,015
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,872
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,129
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,225
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 126
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 126
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,099
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,653
O. Walutowe straty (563) 1,418
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 235
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -428
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,444
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,904
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,904
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015