Utwórz fakturę

Richter Rasen Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Richter Rasen Slovakia
PIN 31377017
TIN 2020307289
Numer VAT SK2020307289
Data utworzenia 12 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Richter Rasen Slovakia
90872
Závod
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 372 882 €
Zysk 42 562 €
Kapitał 2 377 142 €
Kapitał własny -118 110 €
Dane kontaktowe
E-mail info@richter-rasen.eu
witryna internetowa http://www.richter-rasen.eu
Telefon(y) +421347751805, +421347751807, +421347751806
Nr(y) faksu 0347751807
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,455,178
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 150,918
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 150,918
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,828
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 32,342
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 101,748
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,303,790
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,261,954
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 59,313
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 947,345
3. Produkty (123) - /194/ 254,498
4. Zwierzęta (124) - /195/ 798
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 144
8. Podatek odroczony należności (481A) 144
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,033,506
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,027,770
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,027,770
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 519
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,217
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,186
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,177
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 470
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 470
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,455,178
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,165
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 150,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,457
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,457
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 63,264
2. Inne fundusze (427, 42X) 63,264
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -379,087
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -379,087
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,562
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,568,343
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,835
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,835
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,347,032
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,271,684
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,271,684
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 39,247
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,377
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,701
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,095
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,928
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,459
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 35,459
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,557
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 118,460
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 885,312
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,372,882
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 91,057
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 748,354
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,901
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 265,412
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 35,120
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187,038
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,316,195
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 37
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 340,863
D. Usług (účtová grupa 51) 324,246
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 415,651
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 305,518
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 96,326
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,807
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,494
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,580
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,580
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203,324
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,687
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 485,578
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,183
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,860
2. Pozostałe koszty (562A) 6,860
O. Walutowe straty (563) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,288
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,524
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 42,562
Date of updating data: 26.08.2016
Date of updating data: 26.08.2016
 • PIN :31377017 TIN: 2020307289 Numer VAT: SK2020307289
 • Zarejestrowana siedziba: Richter Rasen Slovakia, 90872, Závod
 • Data utworzenia: 12 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. rer. soc. oec. Bianca Götz-Richter Spittelberggasse 3/3 Viedeň 1070 Rakúska republika 31.08.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexander Josef Richter 136 639 € (100%) Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.08.2016Noví spoločníci:
   Alexander Josef Richter Kirchengasse 2 Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.2015Nový štatutárny orgán:
   Mag. rer. soc. oec. Bianca Götz-Richter Spittelberggasse 3/3 Viedeň 1070 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.08.2015
   03.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Alexander Josef Richter Kirchengasse 2 Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúsko Vznik funkcie: 27.03.2007
   09.01.2004Nové sidlo:
   154 Závod 908 72
   15.12.2000Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   12.08.1994Nové obchodné meno:
   Richter Rasen Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výsadba a úprava trávnatých plôch športových zariadení
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   organizovanie výstav a veľtrhov
   údržba verejných plôch