Utwórz fakturę

EMITplus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMITplus
PIN 31377149
TIN 2020353643
Numer VAT SK2020353643
Data utworzenia 04 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMITplus
Colnícka 908/1E
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 243 128 €
Zysk 5 869 €
Kapitał 50 171 €
Kapitał własny -51 605 €
Dane kontaktowe
E-mail emitplus@emitplus.sk
Telefon(y) 0263532631
Nr(y) faksu 0263532631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 50,496
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,005
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,884
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,884
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,121
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,121
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,796
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,786
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,786
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,739
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,536
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,536
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -832
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,363
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,363
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,908
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,767
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,695
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,695
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 50,496
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,533
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -68,701
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -68,701
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,869
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,242
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,242
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,005
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,288
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,288
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 26,264
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 808
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,890
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,156
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,599
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,294
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,294
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,225
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,263
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 242,604
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 243,128
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,915
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 226,689
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 229,937
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,987
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,881
D. Usług (účtová grupa 51) 55,255
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 134,624
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 98,498
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,606
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,520
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 643
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,604
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,604
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 570
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,373
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,191
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 164,481
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,362
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,905
2. Pozostałe koszty (562A) 3,905
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,457
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,362
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,829
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,869
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377149 TIN: 2020353643 Numer VAT: SK2020353643
 • Zarejestrowana siedziba: EMITplus, Colnícka 908/1E, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10 15.10.2005
  PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1E Bratislava 851 10 15.10.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Gaži 6 639 € (100%) Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.08.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   03.03.2010Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   15.10.2005Nové sidlo:
   Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   14.10.2005Zrušené sidlo:
   Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 1/e Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   01.10.2005Nové sidlo:
   Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 1/e Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   PaedDr. Elena Gažiová Šášovská 8 Bratislava
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.01.1996Nové obchodné meno:
   EMITplus s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   PaedDr. Elena Gažiová Šášovská 8 Bratislava
   17.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SOS Software s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   SOS Software s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava