Utwórz fakturę

DELTES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy DELTES
PIN 31377157
TIN 2020320104
Numer VAT SK2020320104
Data utworzenia 04 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DELTES
Račianske mýto 1/D
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 490 788 €
Zysk 52 370 €
Kapitał 145 676 €
Kapitał własny 67 919 €
Dane kontaktowe
E-mail deltes@deltes.sk
Telefon(y) 0244635331, 0244635332, 0918514393
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,902
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,241
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 60,953
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,537
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209,751
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 275,143
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,857
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,772
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,042
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 41,673
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,370
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 167,286
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,845
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 125,379
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,430
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 102,273
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,524
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,152
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 40,062
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 490,788
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 490,788
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 421,075
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,973
C. Usług (účtová grupa 51) 57,038
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 341,388
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,282
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,659
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 6,870
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 865
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 69,713
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 421,777
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 27
X. Interesu dochód (662) 27
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,644
N. Walutowe straty (563) 110
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,534
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,617
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 67,096
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 14,726
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 52,370
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017
 • PIN :31377157 TIN: 2020320104 Numer VAT: SK2020320104
 • Zarejestrowana siedziba: DELTES, Račianske mýto 1/D, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 23.06.2004
  Ing. Karol Kolada Bratislava 831 01 14.01.2008
  Ing. Mgr. Peter Kolada Bratislava - Staré mesto 811 03 22.12.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marta Bútorová 1 539 € (22.7%) Cígeľská 6 Bratislava 831 06
  Ing. Karol Kolada 3 694 € (54.5%) Bratislava 831 01
  Ing. Mgr. Peter Kolada 1 539 € (22.7%) Bratislava - Staré mesto 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.01.2017Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Peter Kolada Palisády 17 Bratislava - Staré mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Peter Kolada Palisády 17 Bratislava - Staré mesto 811 03 Vznik funkcie: 22.12.2016
   12.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.01.2008
   10.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06
   05.08.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/D Bratislava 831 02
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   DELTES spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe energetické zariadenia, bleskozvody, oznamovacie zariadenia, trakcie MHD
   projektovanie elektrických zariadení
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia