Utwórz fakturę

B & S Immobilienholding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B & S Immobilienholding
PIN 31377289
TIN 2020302977
Numer VAT SK2020302977
Data utworzenia 17 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B & S Immobilienholding
Stará Vajnorská 90
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 106 749 €
Zysk -361 159 €
Kapitał 3 616 158 €
Kapitał własny -122 356 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244441193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,337,662
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,006,301
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,006,301
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,090,506
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,912,393
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,397
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,005
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 328,361
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 303,417
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 302,409
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 302,409
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,008
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,944
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,911
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,000
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,337,662
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -637,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 146,053
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 146,053
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 61,173
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,605
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,605
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 75,503
2. Inne fundusze (427, 42X) 75,503
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -573,535
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 945,580
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,519,115
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -361,159
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,975,022
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,567,761
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,567,761
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 388,268
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 269,984
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,984
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 117,324
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,993
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,993
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 106,750
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 106,749
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 106,749
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 370,938
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,869
D. Usług (účtová grupa 51) 166,288
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,102
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 168,673
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 168,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,006
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -264,189
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -82,408
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 96,010
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 95,614
2. Pozostałe koszty (562A) 95,614
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -96,009
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -360,198
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -361,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377289 TIN: 2020302977 Numer VAT: SK2020302977
 • Zarejestrowana siedziba: B & S Immobilienholding, Stará Vajnorská 90, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01 05.09.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. 0 € (0%) Wien 1230 Rakúska republika
  Ing. Reiner Roschütz 14 605 € (10%) Wien 1130 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   28.11.2012Zrušené sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   18.06.2003Noví spoločníci:
   ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Grauertgasse 9 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   17.06.2003Zrušeny spoločníci:
   ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01
   01.02.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   17.09.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01
   16.09.2001Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Oliver Korec Šintavská 22 Bratislava 851 05
   03.04.1997Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Oliver Korec Šintavská 22 Bratislava 851 05
   02.04.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Kosatcová 37 Bratislava 841 07
   22.05.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   21.05.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Ing. Reiner Roschütz Weidlichgasse 25 Wien 1130 Rakúska republika
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Ing. Reiner Roschütz Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   17.08.1994Nové obchodné meno:
   B & S Immobilienholding, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Ing. Reiner Roschütz Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Kosatcová 37 Bratislava 841 07