Utwórz fakturę

Matrolan - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Matrolan
PIN 31377629
TIN 2020334008
Numer VAT SK2020334008
Data utworzenia 17 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Matrolan
Pri vinohradoch 152
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 360 €
Zysk -533 €
Kapitał 62 802 €
Kapitał własny 60 982 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244882183
Telefon(y) kom. +421948196611, +421948073388, +421904454364, +421903610221
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 62,365
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 61,926
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,477
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,429
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,429
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -952
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,449
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 303
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 439
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 439
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 62,365
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,449
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 54,011
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,011
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -533
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,916
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,729
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 187
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,360
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 9,360
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,865
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,755
D. Usług (účtová grupa 51) 6,437
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 319
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 354
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 495
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,168
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -68
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 427
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -533
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015