Utwórz fakturę

PROXIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROXIMA
PIN 31377661
TIN 2020346218
Numer VAT SK2020346218
Data utworzenia 18 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROXIMA
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 196 €
Zysk 2 585 €
Kapitał 18 744 €
Kapitał własny 17 190 €
Dane kontaktowe
E-mail kpsf@stonline.sk
Telefon(y) 0905618341
Telefon(y) kom. 0905618341
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,042
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,042
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,042
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,901
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,303
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,598
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,943
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,775
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 351
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,200
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,585
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,168
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 18
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,150
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,312
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,838
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 43,196
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,096
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 34,949
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,136
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 38,664
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,411
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,381
C. Usług (účtová grupa 51) 18,467
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 861
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,532
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,786
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 989
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 989
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -987
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,545
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015