Utwórz fakturę

Panmedia Western - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Panmedia Western
PIN 31377734
TIN 2020334019
Numer VAT SK2020334019
Data utworzenia 18 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Panmedia Western
Mlynské Luhy 86A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 917 363 €
Zysk 80 885 €
Kapitał 1 236 602 €
Kapitał własny 153 186 €
Dane kontaktowe
E-mail panmedia@panmedia.sk
Telefon(y) 0259207632, 0259207673, 0259207611, 0259207631
Nr(y) faksu 0259207673, 0259207611
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,504,795
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,832
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 308
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 308
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,524
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,271
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,253
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,372
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 43
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,485
8. Podatek odroczony należności (481A) 11,485
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,261,189
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,261,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,261,189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 203,655
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,342
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 200,313
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,591
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,590
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,504,795
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 234,070
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,279
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,279
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,978
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,978
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 135,928
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 195,542
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -59,614
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,885
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,270,353
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,281
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,281
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,706
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,199,626
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 829,097
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,097
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 304,462
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,892
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,921
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,254
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 66,740
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,947
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 47,793
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 372
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 372
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,917,089
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,917,363
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,917,089
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,803,935
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,699
D. Usług (účtová grupa 51) 4,422,985
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 311,397
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 235,593
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,155
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,649
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 487
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,014
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,014
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 31,546
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,807
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 113,428
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 487,405
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,789
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,762
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,241
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 507
2. Pozostałe koszty (562A) 507
O. Walutowe straty (563) 2,156
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,578
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,452
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 109,976
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29,091
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 42,493
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,402
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 80,885
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31377734 TIN: 2020334019 Numer VAT: SK2020334019
 • Zarejestrowana siedziba: Panmedia Western, Mlynské Luhy 86A, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Katarína Štefániková Borovicová 1133/24 Lozorno 900 55 05.03.2001
  Marek Pajtáš Nemocničná ul. 659/4 Galanta 924 01 23.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Katarína Štefániková 2 756 € (20.8%) Borovicová 26 Lozorno 900 55
  Jozef Červeň 2 556 € (19.2%) Vajnorská 44 Bratislava 831 03
  Marek Pajtáš 1 660 € (12.5%) Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
  Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH 6 307 € (47.5%) Wien 1060 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.08.2010Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 86A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   25.08.2010Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   30.10.2007Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   29.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálnych programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   vedenie účtovníctva
   poradenské služby v oblasti hardwaru
   činnosť podnikateľských, účtovných a organizačných poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií, prieskum trhu a ich následné spracovanie
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Jozef Červeň Vajnorská 44 Bratislava 831 03
   Marek Pajtáš Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   19.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   18.05.2004Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   17.05.2004Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   05.03.2001Nové sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   Panmedia Western, s.r.o.
   23.05.1999Zrušené obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   18.04.1998Noví spoločníci:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   17.04.1998Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   03.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   27.10.1997Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   20.06.1997Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   19.06.1997Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Zrušeny spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti reklamy, reklamné služby a reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1994Nové obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava