Utwórz fakturę

BB SERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy BB SERVICE
PIN 31378013
TIN 2020909055
Data utworzenia 16 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BB SERVICE
Humenské námestie 1
85107
Bratislava
Financial information
Zysk -683 €
Kapitał 25 981 €
Kapitał własny 25 981 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,099
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,099
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,099
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,620
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,971
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,344
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,988
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -683
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 479
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 479
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 205
C. Usług (účtová grupa 51) 120
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -205
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -120
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -203
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -683
Date of updating data: 25.04.2016
Files
4225177.tif
Date of updating data: 25.04.2016