Utwórz fakturę

STUDIO DESIGNO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STUDIO DESIGNO
PIN 31378323
TIN 2020329905
Numer VAT SK2020329905
Data utworzenia 23 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STUDIO DESIGNO
Úzka 15
90042
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 318 €
Zysk 16 245 €
Kapitał 58 041 €
Kapitał własny 31 779 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,581
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 612
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64,649
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,320
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 66,581
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,024
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 24,808
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,245
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,557
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 18,347
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,462
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 12,428
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,457
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 37,318
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 765
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,520
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,334
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 505
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Usług (účtová grupa 51) 12,483
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 103
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 228
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 20,984
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,282
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 93
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -93
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 20,891
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,646
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,245
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378323 TIN: 2020329905 Numer VAT: SK2020329905
 • Zarejestrowana siedziba: STUDIO DESIGNO, Úzka 15, 90042, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09 17.11.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marek Skripeň 6 639 € (100%) Tekovská 7 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2011Nové sidlo:
   Úzka 15 Dunajská Lužná 900 42
   28.01.2011Zrušené sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   02.12.2006Nové sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   01.12.2006Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 1 Bratislava 811 02
   17.11.1999Nové sidlo:
   Kúpeľná 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   16.11.1999Zrušené sidlo:
   Popradská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Geologická 22 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Geologická 22 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 821 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   16.05.1995Nové predmety činnosti:
   výroba hier a hračiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 821 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   23.08.1994Nové obchodné meno:
   STUDIO DESIGNO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dizajnérstvo v oblasti spotrebných a priemyselných výrobkov a interiérov a výroba modelov a prototypov okrem činností podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších zmien a doplnkov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09