Utwórz fakturę

BONA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BONA SLOVAKIA
PIN 31378366
TIN 2020347582
Numer VAT SK2020347582
Data utworzenia 24 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BONA SLOVAKIA
Nobelova 9
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 986 €
Zysk -737 €
Kapitał 64 047 €
Kapitał własny 5 686 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244462242, 0263835556
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 45,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 45,157
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,710
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,818
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,170
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,468
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 61,975
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,949
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,958
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,268
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -737
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,026
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 33,852
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 15,660
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,514
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,408
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,135
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,921
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,986
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,943
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 42,633
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,057
C. Usług (účtová grupa 51) 15,476
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,603
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 473
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,268
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 756
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 353
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,410
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 130
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -130
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 223
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378366 TIN: 2020347582 Numer VAT: SK2020347582
 • Zarejestrowana siedziba: BONA SLOVAKIA, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04 24.08.1994
  Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08 24.08.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Janka Hazlingerová 3 983 € (40%) Čapkova 8 Bratislava 811 04
  Ing. Štefan Gábel 3 983 € (40%) Palkovičova 10 Bratislava 821 08
  Ing. Emil Števo 996 € (10%) Bratislava
  Lýdia Szabová 996 € (10%) Beňadická 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04
   18.05.2001Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   17.05.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   11.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   08.04.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   28.01.1998Nové sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   22.05.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Beňadická 3 Bratislava 851 06
   24.08.1994Nové obchodné meno:
   BONA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04