Utwórz fakturę

FINET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINET
PIN 31378391
TIN 2020320214
Numer VAT SK2020320214
Data utworzenia 26 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINET
Kominárska 2
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 194 €
Zysk 6 837 €
Kapitał 25 202 €
Kapitał własny 4 748 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255565146
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,734
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,686
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,738
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 32,734
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,585
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 6,347
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,017
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,255
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,837
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,149
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 56
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,093
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,880
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,359
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,948
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 83,194
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 300
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 82,894
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 73,975
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 865
C. Usług (účtová grupa 51) 38,344
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,153
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 243
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,909
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,219
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 43,985
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 292
M. Koszty oprocentowania (562) 162
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -292
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,927
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,090
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,837
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378391 TIN: 2020320214 Numer VAT: SK2020320214
 • Zarejestrowana siedziba: FINET, Kominárska 2, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07 26.08.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Emília Rybárová 3 917 € (59%) Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
  MUDr. Anna Rybárová 2 723 € (41%) Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.03.2012Noví spoločníci:
   MUDr. Anna Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Eva Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   29.09.2010Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.08.1994
   28.09.2010Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   30.04.2005Noví spoločníci:
   Eva Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   29.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   25.11.1998Nové obchodné meno:
   FINET, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   24.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Finet s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   19.01.1996Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   18.01.1996Zrušené sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   26.08.1994Nové obchodné meno:
   Finet s.r.o.
   Nové sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - management
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   školenia v oblasti účtovníctva, analýz, práca s osobným počítačom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   vydavateľská činnosť - neperiodická tlač
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava