Utwórz fakturę

IWW Residence - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2015
Basic information
Nazwa firmy IWW Residence
PIN 31378455
Data utworzenia 30 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IWW Residence
Nevädzová 6E
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 654 €
Zysk -12 810 €
Kapitał 5 795 €
Kapitał własny -63 733 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253411670
Date of updating data: 14.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,836,051
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 73,378
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 73,378
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 67
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 73,311
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,762,594
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,318
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 54,129
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,129
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 189
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,690,000
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,690,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,276
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 321
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,955
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 79
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 79
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,836,051
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -76,543
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 99
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 893
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 893
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -71,696
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -71,696
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,810
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,912,594
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 612,840
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 612,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,299,754
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,206,781
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,206,781
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,890
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,083
Date of updating data: 14.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 122
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,654
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 122
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,133
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,805
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,192
D. Usług (účtová grupa 51) 20,315
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 189
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,151
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11,252
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 701
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 701
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -699
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,850
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,810
Date of updating data: 14.10.2015
Date of updating data: 14.10.2015