Utwórz fakturę

PAMA TREND a - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PAMA TREND a
PIN 31378536
TIN 2020334074
Numer VAT SK2020334074
Data utworzenia 06 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PAMA TREND a
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 917 €
Zysk -3 868 €
Kapitał 70 011 €
Kapitał własny 7 076 €
Dane kontaktowe
E-mail pama@pama-uctovnik.sk
Telefon(y) 0243421427, 0243425898
Nr(y) faksu 0243415260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,621
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,050
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,050
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,050
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,381
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,549
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,859
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,859
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 29
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,661
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,832
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,739
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,093
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 190
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,621
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,218
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,727
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,280
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,280
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,868
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,403
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 868
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 868
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,357
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,147
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,147
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,666
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,520
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,335
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,689
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,178
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 133,398
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 140,917
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 133,398
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,519
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,367
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,638
D. Usług (účtová grupa 51) 54,132
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,500
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,411
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,455
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,634
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 704
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,801
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,801
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,592
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 550
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 77,628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,276
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 874
2. Pozostałe koszty (562A) 874
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,402
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,276
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,726
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,142
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,142
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378536 TIN: 2020334074 Numer VAT: SK2020334074
 • Zarejestrowana siedziba: PAMA TREND a, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava 28.02.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Marcinkovič 6 639 € (100%) Tupého 7 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.2004Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   27.11.2001Nové predmety činnosti:
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horniak Latorická 21 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   13.11.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   28.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horniak Latorická 21 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   06.09.1994Nové obchodné meno:
   PAMA TREND a spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v nákupe a predaji tovarov
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava