Utwórz fakturę

ORIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORIN
PIN 31378579
TIN 2020854968
Data utworzenia 05 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORIN
Kpt.Nálepku 1770/14
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 607 €
Zysk -2 070 €
Kapitał 8 904 €
Kapitał własny 7 949 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424420243
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,378
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 440
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 154
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,782
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 7,378
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,880
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 647
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,070
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 13
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,213
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 659
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 272
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,607
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,605
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,137
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115
C. Usług (účtová grupa 51) 614
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,358
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,530
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,876
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -60
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,590
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,070
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378579 TIN: 2020854968
 • Zarejestrowana siedziba: ORIN, Kpt.Nálepku 1770/14, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.06.2004Nové sidlo:
   Kpt.Nálepku 1770/14 Dubnica nad Váhom
   20.06.2004Zrušené sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   23.04.1999Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   22.04.1999Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Ing. Renáta Zahradníková Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   16.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Zahradníková Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   15.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vít Gajdošech , CSc. ul. SNP 6/44 Nová Dubnica
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   ORIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   poradenstvo v oblasti obchodu služieb, prenájme strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vít Gajdošech , CSc. ul. SNP 6/44 Nová Dubnica
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica