Utwórz fakturę

DOMINANZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOMINANZ
PIN 31378617
TIN 2020353720
Numer VAT SK2020353720
Data utworzenia 05 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOMINANZ
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 649 231 €
Zysk 136 254 €
Kapitał 429 089 €
Kapitał własny 309 483 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263536424, 0263536425
Nr(y) faksu 0263536426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 431,088
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,687
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,687
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 412,909
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -847
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -847
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 78,277
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 78,277
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,277
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,998
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,998
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 318,481
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 177
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 318,304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,492
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,813
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,679
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 431,088
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,817
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,289
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,193
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,193
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,411
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 9,411
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 203,030
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 203,030
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 136,254
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,884
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,906
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 495
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,411
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,231
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,930
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,930
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,412
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,461
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,191
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,237
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,747
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,747
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,387
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 653,951
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 649,231
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,245
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 644,896
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,198
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,095
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,825
D. Usług (účtová grupa 51) 288,191
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 136,948
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,099
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,255
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,594
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,089
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,795
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,795
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 255
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 173,033
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 329,030
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,721
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,721
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,721
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,978
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4
2. Pozostałe koszty (562A) 4
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,971
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 174,776
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 38,522
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 38,522
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 136,254
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378617 TIN: 2020353720 Numer VAT: SK2020353720
 • Zarejestrowana siedziba: DOMINANZ, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava 04.11.1996
  Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 11.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dag Ulehla 2 822 € (42.5%) Mišíkova 1 Bratislava
  Ing. Ladislav Domin 2 822 € (42.5%) Majcichov 627 Majcichov 919 22
  Ing. Maroš Majerčík 996 € (15%) Na Predmostí 4 Nitra 949 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Majerčík Na Predmostí 4 Nitra 949 01
   30.09.2012Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   29.09.2012Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 Vznik funkcie: 11.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   22.06.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Domin 627 Majcichov 919 22
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   17.03.1998Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   16.03.1998Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   04.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   DOMINANZ spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   30.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky, softwaru a strojového času
   technicko-poradenské, konzultačné, expertízne, školiace služby v oblasti výpočtovej techniky, softwarový servis
   prenájom a sprostredkovanie strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   reklamné činnosti
   výskum trhu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava