Utwórz fakturę

MK VIDEO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MK VIDEO
PIN 31378897
TIN 2020334140
Numer VAT SK2020334140
Data utworzenia 09 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MK VIDEO
Račianska 71
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 111 839 €
Zysk 2 006 €
Kapitał 108 125 €
Kapitał własny 58 558 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244259143
Nr(y) faksu 0244259143
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,985
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,829
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,829
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,828
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,696
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,479
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 693
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 693
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,786
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,217
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,106
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,460
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,460
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,985
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,802
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 17,399
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,094
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,085
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -991
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,183
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,474
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,474
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,127
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,724
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 429
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 514
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 582
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 582
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 111,002
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 111,839
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 111,002
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 815
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,728
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,943
D. Usług (účtová grupa 51) 64,439
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,506
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,854
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,585
4. Koszty społeczne (527, 528) 67
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 623
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,909
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,909
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 308
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,111
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,620
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 148
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 148
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -144
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,967
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,006
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016
 • PIN :31378897 TIN: 2020334140 Numer VAT: SK2020334140
 • Zarejestrowana siedziba: MK VIDEO, Račianska 71, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21 21.10.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jaroslav Mikušovič 6 640 € (100%) Zuby 13 Svätý Jur 900 21
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.10.2016Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21
   07.03.1997Nové predmety činnosti:
   výroba videa
   výroba filmov
   vydavateľská činnosť
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   MK VIDEO s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti kultúry
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ