Utwórz fakturę

ENSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENSA
PIN 31378927
TIN 2020346273
Numer VAT SK2020346273
Data utworzenia 09 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENSA
Jadranská 13
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 737 €
Zysk 465 €
Dane kontaktowe
E-mail ensa@ensa.sk
Telefon(y) 0264774095, 0264537402
Nr(y) faksu 0264537401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 391,374
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,320
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,320
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 347,054
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 105,750
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 105,750
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,400
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,769
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,769
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,630
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 219,904
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,399
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 190,505
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 391,374
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 355,138
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 347,369
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 347,369
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,236
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 609
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,466
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,258
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,258
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,043
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,654
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 161
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 131,737
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 131,737
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 130,574
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,163
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,136
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 64,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 332
D. Usług (účtová grupa 51) 8,349
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 47,367
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,763
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,036
4. Koszty społeczne (527, 528) 568
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 55
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,168
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,168
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 601
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,576
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 596
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 131
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 131
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378927 TIN: 2020346273 Numer VAT: SK2020346273
 • Zarejestrowana siedziba: ENSA, Jadranská 13, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriela Encingerová Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava 13.11.1997
  Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava 04.06.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gabriela Encingerová 6 639 € (100%) Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Encingerová Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Encingerová Na Grbe 49 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Encingerová Na Grbe 49 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Encingerová Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   ENSA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jadranská 13 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   export a import tovaru všetkého druhu okrem tovaru na vývoz a dovoz ktorého sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa, predaj, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02