Utwórz fakturę

HENRIETTA - direct marketing - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HENRIETTA - direct marketing
PIN 31379036
TIN 2020320258
Numer VAT SK2020320258
Data utworzenia 13 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HENRIETTA - direct marketing
Dvojkrížna 20
21482
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 549 335 €
Zysk 97 473 €
Kapitał 507 261 €
Kapitał własny 197 746 €
Dane kontaktowe
E-mail r.gregus@henrietta.sk
Telefon(y) 0905615551
Telefon(y) kom. +421903615551
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 630,710
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 511,138
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 511,138
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,650
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 356,835
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 150,653
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 116,512
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,235
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,235
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 44,533
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,746
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,787
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,744
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,600
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,144
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,060
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,060
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 630,710
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,219
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,514
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,514
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,651
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,651
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 157,581
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 157,581
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,473
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 335,491
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 334,723
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,551
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,551
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 227,903
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,040
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 532
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,697
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 728
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 728
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 409,335
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 549,335
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 409,335
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 140,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,577
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,453
D. Usług (účtová grupa 51) 217,544
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,184
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,351
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,030
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,803
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,779
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 64,807
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 64,807
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 82,787
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,023
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 123,758
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 155,338
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 121
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 120
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 123,640
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,167
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,167
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 97,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015