Utwórz fakturę

ADATAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADATAS
PIN 31379052
TIN 2020867816
Data utworzenia 12 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADATAS
Trnavská 7
83104
Bratislava
Financial information
Zysk -4 464 €
Kapitał 84 464 €
Kapitał własny -324 848 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 80,728
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,723
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,723
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 9,958
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 765
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,607
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 786
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 120
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 588
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 78
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,821
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 67,099
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,722
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 398
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 80,728
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -329,312
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,027
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,027
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -398,207
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,553
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -402,760
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,464
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 410,040
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 397,735
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 397,002
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 733
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,305
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,103
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,103
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,722
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,799
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,105
D. Usług (účtová grupa 51) 2,165
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 529
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,799
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,270
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 185
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -185
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,984
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015