Utwórz fakturę

LUCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LUCON
PIN 31379061
TIN 2020303230
Numer VAT SK2020303230
Data utworzenia 12 wrzesień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba LUCON
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Zysk -383 €
Kapitał 135 233 €
Kapitał własny 128 308 €
Dane kontaktowe
E-mail lukac1@slovanet.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 67,528
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 343
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 67,185
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,334
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 67,218
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 134,862
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,925
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 172,409
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 172,409
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,358
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -47,459
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -383
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,937
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,190
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 97
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 323
C. Usług (účtová grupa 51) 295
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 28
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -323
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -295
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -60
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -383
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -383
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015