Utwórz fakturę

PROJEKT - ing. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROJEKT - ing.
PIN 31379079
TIN 2020337297
Numer VAT SK2020337297
Data utworzenia 12 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROJEKT - ing.
Horská 11
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 805 846 €
Zysk 49 834 €
Kapitał 260 511 €
Kapitał własny 63 085 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 335,366
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 214,080
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 214,080
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,696
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 101,855
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 92,529
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 112,773
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,659
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,177
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,177
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 385
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,114
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,433
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,681
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,513
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,013
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 335,366
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,919
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 29,891
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,890
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,890
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,834
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,447
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 215,126
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,422
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,422
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 142,123
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,144
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,903
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,534
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,314
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,314
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 793,293
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 805,846
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 79,089
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 714,204
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,334
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,219
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 740,560
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 76,516
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,013
D. Usług (účtová grupa 51) 380,627
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 117,114
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,056
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,421
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,637
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,753
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,431
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,431
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,528
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,738
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,840
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 229,137
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 298
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 298
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -281
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 65,005
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,171
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,171
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379079 TIN: 2020337297 Numer VAT: SK2020337297
 • Zarejestrowana siedziba: PROJEKT - ing., Horská 11, 83152, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Tonhauzer, CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03 12.09.1994
  Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02 12.09.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Tonhauzer, CSc. 3 320 € (50%) Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
  Ing. Rastislav Marko 3 320 € (50%) Martinengova 4 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.12.2012Nové sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 52
   10.12.2012Zrušené sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 02
   15.10.2011Nové sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 02
   14.10.2011Zrušené sidlo:
   Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.09.1994
   Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.09.1994
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   27.04.2000Nové sidlo:
   Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   A.S.PROJEKT - ing., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01