Utwórz fakturę

MOSTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MOSTEX
PIN 31379125
TIN 2020329927
Numer VAT SK2020329927
Data utworzenia 13 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MOSTEX
Černockého 6
83153
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 144 493 €
Zysk -156 €
Kapitał 63 603 €
Kapitał własny 8 700 €
Dane kontaktowe
E-mail mostex@mostex.sk
witryna internetowa http://www.mostex.sk
Telefon(y) +421244884484
Nr(y) faksu 0244884484
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 87,108
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,900
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,900
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,900
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 75,142
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 43,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,318
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,318
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,824
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,774
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 66
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 87,108
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,544
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 113,271
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -111,210
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,174
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -124,384
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -156
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,564
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 143
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 70,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,100
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,989
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 215
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 117
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,319
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -15,600
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 135
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 135
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 144,493
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 144,009
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 175
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 309
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,035
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 106,092
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,224
D. Usług (účtová grupa 51) 26,451
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,593
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,551
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,036
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 544
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 458
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 468
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 467
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -467
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 147
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 147
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -156
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015