Utwórz fakturę

NOVUM SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy NOVUM SK
PIN 31379133
TIN 2020327188
Numer VAT SK2020327188
Data utworzenia 14 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVUM SK
Rastislavova 9
91105
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 726 284 €
Zysk 50 595 €
Kapitał 485 935 €
Kapitał własny 281 328 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0322333703, 0322902284, 0326400610, 0326586701, 0556221654, 0326526041
Telefon(y) kom. +421905740539, +421915740539
Nr(y) faksu 0322902284, 0326526041
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 497,523
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,089
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,089
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,089
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 491,073
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 143,778
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 143,778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 209,984
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 100,046
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,046
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 972
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 108,966
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 137,311
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,437
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 122,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,361
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 497,523
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 331,923
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,846
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 198,118
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 198,118
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 73,724
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 85,702
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,978
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,595
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,598
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 289
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 289
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153,409
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 118,746
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,746
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,764
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,786
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,080
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,900
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,900
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 2
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 726,264
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 726,284
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 398,063
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 328,201
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 664,177
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 280,026
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,033
D. Usług (účtová grupa 51) 161,292
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,758
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 129,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,930
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,032
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,471
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,597
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 62,107
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 257,913
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,519
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,519
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,519
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 330
O. Walutowe straty (563) 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 244
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,189
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 65,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,701
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,701
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,595
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016
 • PIN :31379133 TIN: 2020327188 Numer VAT: SK2020327188
 • Zarejestrowana siedziba: NOVUM SK, Rastislavova 9, 91105, Trenčín
 • Data utworzenia: 14 wrzesień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.02.1999Nové sidlo:
   Rastislavova 9 Trenčín 911 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Margeta Trenčianska 82/21-9 Nová Dubnica 018 51
   Ivan Valach 28. októbra 6 Trenčín 911 01
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Yuval Katz Geweygasse 1/4 Viedeň Rakúska republika
   14.09.1994Nové obchodné meno:
   NOVUM SK spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel