Utwórz fakturę

SIGNUM Ltd - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2015
Basic information
Nazwa firmy SIGNUM Ltd
PIN 31379281
TIN 2020303538
Numer VAT SK2020303538
Data utworzenia 13 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIGNUM Ltd
Rázusova 125
09301
Vranov nad Topľou
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 654 €
Zysk 1 145 €
Kapitał 3 298 465 €
Kapitał własny 15 575 €
Date of updating data: 29.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,448,002
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,448,002
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 771,474
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771,037
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 437
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,219,476
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,719
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 8,935
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,145
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,202,757
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,970,002
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 232,755
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 231,264
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,491
Date of updating data: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,654
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,654
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 185
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11
C. Usług (účtová grupa 51) 39
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,469
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,604
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 367
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 367
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -363
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,106
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,145
Date of updating data: 29.12.2015
Date of updating data: 29.12.2015