Utwórz fakturę

FORDAK ASS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FORDAK ASS
PIN 31379362
TIN 2020337308
Data utworzenia 19 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FORDAK ASS
Račianska 54
83102
Bratislava
Financial information
Zysk -63 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,698
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,698
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 428
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 428
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 428
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,270
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 43,840
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 430
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,698
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,013,597
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) -996,813
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) -996,813
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,721
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -63
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,058,295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,058,295
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,058,295
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,058,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -59
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -63
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4210524.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31379362 TIN: 2020337308
 • Zarejestrowana siedziba: FORDAK ASS, Račianska 54, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Hackl Račianska 52 Bratislava 19.09.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Hackl 6 640 € (100%) Račianska 52 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.1995Noví spoločníci:
   Martin Hackl Račianska 52 Bratislava 831 02
   23.04.1995Zrušeny spoločníci:
   KREUTTAL - AUTOHANDEL GESELLSCHAFT m.b.h. Schleinbach Rakúsko
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   FORDAK ASS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 54 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj, údržba a opravy motorových vozidiel
   predaj pohonných hmôt a mazív
   oprava karosérií
   predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   KREUTTAL - AUTOHANDEL GESELLSCHAFT m.b.h. Schleinbach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Hackl Račianska 52 Bratislava